Co nabízíme:

        - zpracování dokumentace staveb

        - dokumentace pro program Zelená úsporám

        - inženýrskou činnost

    podrovnější informace:

Dokumentace staveb Zelená úsporám Inženýrskou činnost

    Dokumentace pro program Zelená úsporám

    Vlastníte rodinný nebo bytový dům? Máte v plánu provést výměnu stávajících oken za nová, provést zateplení nebo další úpravy domu?

    Pak máte šanci využít dotační program „Zelená úsporám“, který je vypsán na podporu stavebních opatření vedoucích ke zmenšení měrné potřeby tepla na vytápění.

    Pro získání dotace z tohoto programu musíte předložit na příslušném pracovišti Státního fondu ŽP  vyplněnou žádost o dotaci (včetně krycího listu) , tzv. „projekt podporovaných opatření“ včetně výpočtu měrné potřeby tepla a doklady o vlastnictví objektu.

 

Naše kancelář Vám v tomto může nabídnout:

- konzultaci k Vámi zamýšleným úpravám, případně zkrácený předběžný výpočet, jehož cílem je zjistit , zda Vámi uvažované stavební úpravy splňují podmínky nároku na dotaci a v jaké výši

- v případě, že na dotaci je nárok, zpracujeme Vám požadovanou „dokumentaci podporovaných opatření“ a potřebné výpočty

- fyzickým osobám poskytneme pomoc při vyplnění žádosti o dotaci

 

Upozornění:

    Současně s žádostí o dotaci na provedení stavebních opatření lze podat i žádost o podporu na zpracování projektu a potřebných výpočtů. Poskytovaná výše podpory ve většině případů pokryje náklady na potřebný projekt a výpočty, které je nutno předkládat při žádosti o podporu. Časové omezení poskytování této podpory (do 31.3.2010) bylo dne 31.3.2010 zrušeno, to znamená, že podpora na projekt a potřebné výpočty je i v současné době  poskytována.

 

Pokud tedy máte v plánu využít dotace z programu „Zelená úsporám“ neváhejte a kontaktuje nás zde:  Kde nás najdete

 

Domů
Z historie firmy
Co nabízíme
Ukázky realizací
Kde nás najdete